Maksud 'Barua'

Kalau kita di panggil "barua", mungkin kita akan marah!

Tapi sebenarnya gelaran "barua" ni adalah satu gelaran terhormat bagi suku kaum dari Bangladesh, yang di kaitkan keturunan penganut Buddha.

Dan mengikut kajian, gelaran ini jika di ikut susur galurnya, ianya membawa maksud "pemimpin besar dari Arya" dan "ketua bagi ratusan orang"...

Jadi aku rasa, bila bangla datang kesini, ketua mereka memanggil atau mengelarkan ketua mereka "barua", yg mencerminkan jatidiri mereka di sana, tapi kita di sini melihat mereka dari sifat pekerjaan mereka yang melakukan kerja remeh dan kelas rendah!

1 comment:

Rozuan Ismail said...

lkain tempat lain maksud.kena sesuai kan ikut tempat =)