Mengapa Aku Dihidupkan Di Dunia Ini?

Untuk Sujud Kepada Allah swt.
-Firman Allah, maksudnya:"Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan yang demikian itulah agama yang benar." (Surah al-Bayyinah 5:98)

Alhamdulillah atas segala nikmat-Nya..

Untuk Aku Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Ini.
-Firman Allah, maksudnya: "Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi dan meninggikan setengah kamu atas sesetengahnya yang lain beberapa darjat, kerana Dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakanNya kepada kamu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.' (Surah al-An'am 6:165)

Untuk Aku Menyeru Kebaikan, Membanteras Kejahatan.
- Firman Allah, maksudnya: "Dan hendaklah ada diantara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh bebrbuat segala perkara yang baik, serta melarang dari segala yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya." (Surah Ali Imran 3:104)

Allah Tidak Jadikan Aku Sia-Sia
-Firman Allah, maksudnya: "Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu )menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami?" (Surah al-Mu'minun:115)

No comments: